• 🟢 خدمات مشاوره 🟢

  شیوه های مبارزه با افسردگی

  شیوه های مبارزه با افسردگی : اما این چیزی بود که پیتر را دائماً به دردسر می انداخت. اغلب منجر به یک زندگی مسیحی ناپایدار می شود، یک زندگی مسیحی که تعادل ندارد. چه تصویر کاملی از آن در اینجا داریم. به پیتر نگاه کنید که خداوند را در ابتدای این حادثه می شناسد. آنجا او در میان طوفان در قایق است. او آنقدر ایمان دارد که به پروردگار ما…

 • 🟢 خدمات مشاوره 🟢

  سایت مبارزه با افسردگی

  سایت مبارزه با افسردگی : این همان چیزی است که ایمان می گوید: «اگر واقعاً تو هستی) خوب می دانم که تو می توانی این کار را انجام دهی: مرا به انجام آن امر کن». و او این کار را کرد. در اینجا دوباره این اصل بزرگ است که ما باید همیشه آن را بسیار محکم بدانیم. ایمان مسیحی با شناخت خداوند آغاز و پایان می یابد. با شناخت پروردگار…

 • 🟢 خدمات مشاوره 🟢

  مبارزه با افسردگی بعد از طلاق

  مبارزه با افسردگی بعد از طلاق : این همیشه مشکل با ایمان ضعیف است، دوباره به سؤالاتی باز می گردد که قبلاً آنها را حل کرده و به آنها پاسخ داده است. اگر تا به حال به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اید، باید به شکلی یا به شکلی با مشکلات روبرو شده باشید و با آن کنار بیایید وگرنه به ایمان نمی رسیدید. خب چرا برگردی؟ حماقت محض است…

 • 🟢 خدمات مشاوره 🟢

  مبارزه با افسردگی بعد از شکست عشقی

  مبارزه با افسردگی بعد از شکست عشقی : شما نمی توانید با یک تجربه اوج زندگی کنید، باید هر روز به او نگاه کنید. «ما با ایمان راه می‌رویم» و شما با ایمان به خداوند عیسی مسیح زندگی می‌کنید. شما به همان اندازه که در شبی که تبدیل شدید به او نیاز دارید در بستر مرگ. شما نیاز دارید که همیشه به او نگاه کنید. کتاب مقدس مملو از نمونه…

 • 🟢 خدمات مشاوره 🟢

  مبارزه با افسردگی بعد از زایمان

  مبارزه با افسردگی بعد از زایمان : علت دلسردی در این مورد چیست؟ این چیزی کمتر از مشکل زندگی مسیحی نیست، مشکل، اگر بخواهید، برخورد با گناه. پولس از ابتدای فصل ششم این رساله قدرتمند با آن مشکل سر و کار داشت و هنوز هم در اینجا به آن می پردازد. این افرادی که او به آنها می نویسد، تبدیل شده اند و به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اند،…

 • 🟢 خدمات مشاوره 🟢

  مقابله با افسردگی بارداری

  مقابله با افسردگی بارداری : آی تی. به گفته پولس رسول، این چیزی جز روح اسارت نیست. اما من به سختی نیاز دارم که بگویم این فقط به کاتولیک‌های رومی محدود نمی‌شود، و نه به دیگرانی که خود را «کاتولیک» می‌نامند، نمی‌توانم محدود شود. در میان مسیحیان انجیلی بسیار رایج است، و بسیار رایج است. ما به راحتی می توانیم قانون جدیدی را بر خود تحمیل کنیم. البته ما آن…

 • 🟢 خدمات مشاوره 🟢

  مبارزه با افکار منفی در افسردگی

  مبارزه با افکار منفی در افسردگی : پس از ترسیم وظیفه برای خود، اکنون شروع به ترس از آن می کنند. به همین دلیل است که آنها فکر می‌کنند تنها در صورتی می‌توان زندگی کرد که خود را از جهان جدا کرد، و مردی نمی‌تواند در تجارت باشد، یا به هیچ حرفه‌ای مشغول شود و زندگی مسیحی داشته باشد. بنابراین تبدیل به نوعی ترس و وحشت می شود. آنها از…

 • 🟢 خدمات مشاوره 🟢

  مبارزه با افسردگی فصلی

  مبارزه با افسردگی فصلی : این تصویر است و آیا به همان اندازه درست نیست که اگر در این زندگی مسیحی قانون جدیدی را به خود تحمیل کنیم که من و شما باید با قدرت خود حفظ کنیم. محکوم به شکست هستیم؟ اما ما نباید این کار را انجام دهیم، زیرا روح اکنون در ما ساکن است. شما در جسم نیستید، بلکه در روح هستید. مشاهده کنید که چگونه از…

 • 🟢 خدمات مشاوره 🟢

  مواد غذایی برای مبارزه با افسردگی

  مواد غذایی برای مبارزه با افسردگی : درک واضح این امر روح اسارت را دوباره به ترس رها می کند. این «احترام و ترس خدایی» را از بین نمی برد، بلکه ترسی را که روح اسارت به ارمغان می آورد از بین می برد. چگونه این کار را انجام می دهد؟ خوب، ما را قادر می سازد تا ببینیم که هدف ما در زندگی مسیحی صرفاً دستیابی به یک معیار…

 • 🟢 خدمات مشاوره 🟢

  چگونه با افسردگی خود مبارزه کنیم

  چگونه با افسردگی خود مبارزه کنیم : او حتی با جزئیات، شادی آنها را در اولین ملاقات با او و زمانی که برای اولین بار به آنها موعظه کرده بود، توصیف می کند. کاملاً واضح است که رسول در زمانی که در میان آنها بود، از نظر جسمی خوب نبود. شک بسیار کمی وجود دارد جز اینکه او از نوعی ناراحتی چشم رنج می برد، زیرا به آنها یادآوری می…